PremiumLine
PremiumLine
GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT).
2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać poniżej.


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:

SprotowyButik.pl – DEWMAR S.C.
ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska
z dopiskiem: Dział Reklamacji

4. Gdy konsument nie ma dostępu do sieci Internet, w celu pobrania Formularza Reklamacyjnego musi skontaktować się telefonicznie z obsługa e-sklepu pod numerem 793-477-533.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Kupującego, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Kupującego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), Kupujący będzie miał prawo żądania stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Istnieje możliwość wymiany towaru na dostępne w Sklepie internetowym towary o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.

6. Zawiadomienie o wadzie towaru (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

7. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.

Zapisz się do newslettera

Kategorie